บริการบำรุงรักษารายปี ของระบบFire Protection และระบบFire Alarm (Annual Maintenance Plan)

  • ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

  • ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump System)

  • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler)

  • ระบบท่อดับเพลิง (Riser system)

  • ถังดับเพลิง (Fire Extinguishers)

  • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression system)

  • ระบบส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency & Exit Light system)

ติดต่อเรา