ความเป็นมาของเรา

ความเป็นมาของ บริษัท นิวไทป์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ไฟร์โพรเทคชั่น จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 5,000,000บาท(ห้าล้านบาท) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 123/113 หมู่บ้าน ฟิฟธ์ เอเวนิว ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ได้ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมางานระบบไฟฟ้าครบวงจร และงานระบบเครื่องกล

เป็นบริษัทรับออกแบบ และติดตั้ง งานระบบป้องกันอัคคีภัย ( Fire Protection) และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System ) ให้ลูกค้าทั่วไปและนิคมอุสาหกรรม เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงาน โกดังสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน ธนาคาร สถานที่ราชการ สำนักงานต่างๆ และนิคมอุสาหกรรมทั่วประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เราได้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ซึ่งเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล

ได้มาตราฐานตามข้อกำหนดของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) มาตรฐาน UL, FM, NFPA และ ระบบไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ป้ายทางออกประตูหนีไฟ MAX BRIGHT, SUNNY, SAFEGUARD, DYNO EMERGENCY EXIT SIGNS ให้ลูกค้ามาเป็นเวลานาน

Fire Protection (ระบบป้องกันอัคคีภัย)
-TYCO
-NIPCO
-KENNEDY

Fire Alarm System (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
-SIEMENS
-NOTIFIER BY HONEYWELL
-NOHMI
-SYSTEM SENSOR

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจวิศวกรรมงานระบบ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ”

พันธกิจของบริษัท

  1. ขยายงานระบบให้เติบโต อย่างต่อเนื่องภายใต้ความชำนาญงานและคุณภาพที่เป็นเลิศ
  2. ควบคู่ไปกับงบประมาณที่ลูกค้าต้องการและแล้วเสร็จภายในเวลาที่ตกลงกัน
  3. มุ่งเน้นระบบการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
  4. ปรับปรุงปัญหาการทำงานอย่างต่อเนื่องและนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้
  5. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางธุรกิจ ในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ ซึ่งตั้งเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่โครงการที่มีมูลค่าสูงขึ้น และหลากหลายมากขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจที่เน้นการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจความต้องการของลูกค้า ประกอบกับการบริหารงานที่ดี มีการควบคุมกระบวนการทำงาน การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตราฐานสากล รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้าน งานระบบไฟฟ้า และงานระบบเครื่องกล