ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)

  • Fire pump inspection testing maintenance and installation – ทดสอบ บำรุงรักษา และติดตั้ง ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง(Fire pump) เช่นเปลื่ยนน้ำมันเครื่อง โอเวอร์ฮอลระบบปั้มน้ำ

  • Riser system inspection testing and installation – ทดสอบ และติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดีของท่อดับเพลิง

  • Automatic Sprinkler – ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามความร้อนที่กำหนด

Fire Pump System

ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง(Fire pump)
ส่วนต่างของปั้มน้ำ ไม่ว่าจะเป็น ตัวปั้ม เครื่องยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวของ ที่ทำให้น้ำในท่อมีแรงดันเพื่อเตรียมที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นให้พร้อมตลอดเวลา เรามีความชำนาญในด้านการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิง ด้วยวิศวะกร และทีมงานเทคนิคที่ศึกษา จนมีความรู้ในระบบเป็นอย่างดี ในการติดตั้ง และทดสอบ ระบบปั้มน้ำดับเพลิง โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA20

Installation and Maintenance of Fire Pump
Assembled unit consisting of a Fire Pump, driver, controller, and accessories to provide water flow and pressure to systems dedicated for Fire protection. Installation and experienced professionals. Our engineering and technical team are well organised and experienced in the selection, installation and commissioning of Fire Pump system as NFPA 20.

Pipe System

ระบบท่อดับเพลิง
เป็นช่องทางหลักในการที่จะใช้ดับเพลิงด้วยน้ำ เช่น ระบบท่อยืน (Standpipe) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ(Automatic Sprinkler Systems) โดยมาจากการที่จ่ายน้ำมาจากระบบปั้มน้ำดับเพลิง(Fire pump) และถังเก็บน้ำสำรอง ระบบท่อดับเพลิง แบบน้ำ จะมีทั้งการติดตั้งในแบบแนวนอนและแนวตั้ง เชื่อมต่อกันมาจากวาล์ว ท่อน้ำเหล่านี้จะต่อกันกับระบบปั้มน้ำดับเพลิง(Fire pump) และถังเก็บน้ำสำรอง ในตึก หรืออาคารสูง

Riser systems
A permanent water supply from fire water pumps and fire water storage tanks. The riser system comprises of one or multiple vertical riser pipes or horizontal runs of piping that feed the Landing Valve connections. These risers are connected to fire pumps and fire water storage tanks located within the buildings.

Automatic Sprinkler

ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
แต่ละหัวจะถูกติดตั้งเข้ากับท่อน้ำดับเพลิงหลัก เมื่อเกิดความร้อนและอุณหภูมิถึงจุดความร้อนที่กำหนด (ประมาณ 57 – 260องศา)  ตัวกระเปาะแก้ว จะแตกออกเพื่อให้น้ำออกมาทำการดับเพลิง น้ำจะไหลกระจายออกมากอย่างรวดเร็ว เพื่อทำการดับไฟไม่ให้ลุกลามมากขึ้น

Automatic sprinkler heads
Are individually heat activated and fixed into a piping network with water under pressure. When the heat of a fire raises the sprinkler temperature to its operating point, (a variety of temperature ratings, from 57 to 260 degrees) a liquid- filled glass bulb will shatter or a solder link will melt to open that single sprinkler, allowing water to discharge.