ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) สำหรับ Data Center หรือ ห้อง Server

บริการตรวจสอบ และเช็คระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System)

เป็นสิ่งที่สำคัญในห้อง Data Center หรือ ห้อง Server  เมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ หากไม่มีระบบดับเพลิงที่สามารถทำงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ อุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้อง Data Center หรือ ห้อง Server จะถูกทำลายอย่างรุนแรงเช่น สาย Fiber , สาย Cable สื่อสาร , อุปกรณ์สื่อสาร (Switch, Server ) เป็นต้นระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จะมีส่วนช่วยให้เหตุเพลิงไหม้สงบลง และ มีความเสียหายไม่รุนแรง

ส่วนประกอบของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่เรารับตรวจเช็คและบริการติดตั้งใหม่มีดังนี้

  • ถังดับเพลิงบรรจุสารดับเพลิง ทั้ง FM200 และ Novec1230

  • ตู้ควบคุมและสั่งการ

  • อุปกรณ์สั่งฉีดสารดับเพลิงแบบอัตโนมัต (Solinoid Valve, Nozzle)

  • อุปกรณ์สั่งฉีดสารดับเพลิงแบบ Manual (Manual Station)

  • อุปกรณ์แจ้งเตือน (Strobe/Horn, Bell)

  • อุปกรณ์ยกเลิกการทำงาน (Abort Station)