ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm System)

บริการตรวจสอบ และเช็คระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ไฟอลาม (Fire Alarm)

เราบริการให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบ ติดตั้งงานระบบ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และซ่อมบำรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า ระบบไฟอลาม (ภาษาอังกฤษ Fire Alarm) อย่างครบวงจร โดยทุกๆอุปกรณ์จะต้องสามารถทำงานได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของ วสท เพื่อให้แจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพราะการสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคงอยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ

  • ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel) กับชุดแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) และ แบตเตอรี่สำรองไฟ (Battery Back-up)

  • อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ (Signal Initiating Devices) เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Station, Projected Beam Smoke Detector, Flame Detector, GAS Detector

  • อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Devices) เช่น Bell, Horn, Strobe, Horn & Strobe and Speaker

อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Other Devices)

  • ตู้แสดงผลและควบคุมระบบระยะไกล (Remote Annunciator)

  • ตู้แผนผังแสดงตำแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)

  • ระบบโทรศัพท์ติดต่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Firefighter’s Master Telephone)

ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel)

  • ตู้ควบคุมระบบ แบบ Hard-Wire (Conventional)

  • ตู้ควบคุมระบบ แบบ Multiplex (Addressable)